Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, електронно оборудване

Description

Code

7543.7.4

Description

Инспекторите по електронно оборудване проверяват електронното оборудване за всякакви дефекти и неизправности. Те гарантират, че оборудването е правилно сглобено в съответствие със спецификациите и националните и международните разпоредби.

Алтернативен етикет

контрольор по качеството, електронно оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието