Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инспектор, електронно оборудване

Description

Code

7543.7.4

Description

Инспекторите по електронно оборудване проверяват електронното оборудване за всякакви дефекти и неизправности. Те гарантират, че оборудването е правилно сглобено в съответствие със спецификациите и националните и международните разпоредби.

Алтернативен етикет

контрольор по качеството, електронно оборудване

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието