Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

педагогически съветник

Description

Code

2359.8

Description

Педагогическите съветници предоставят практическа и емоционална подкрепа на учениците в учебно заведение, било то в малки групи, класни стаи или индивидуално. Те работят като достъпни училищни служители, към които учениците могат да се обърнат за широк кръг от въпроси. Педагогическите съветници могат да предоставят съвети по лични въпроси, например социална интеграция и поведенчески с поведението, както и по въпроси, свързани с училището, например съставяне на подходящи обучителни графици, обсъждане на резултатите от тестовете и информиране на учениците за възможностите за по-нататъшно образование. Те могат да работят в тясно сътрудничество с училищен социален работник и/или училищен психолог и при необходимост да подават сигнали към други помощни служби.

Алтернативен етикет

консултантка по обученията

консултант по обученията

педагогическа съветничка

педагогически съветник

съветник по обученията

съветник по професионално ориентиране

съветничка по обученията

съветничка по професионално ориентиране

учебен съветник

учебна съветничка

училищен съветник

училищна съветничка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието