Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

матричар

Description

Code

7222.1

Description

Матричарите създават метални, дървени или пластмасови модели на готовия продукт, който ще бъдат отливан. След това моделите се използват за създаване на форми, което в крайна сметка води до отливане на продукта със същата форма като тази на модела.

Алтернативен етикет

моделчик

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието