Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, конструктор в строителството

Description

Code

2142.1.2

Description

Инженерите конструктори в строителството тълкуват строителни проекти и добавят технически спецификации към тях. Те включват инженерни принципи в проекта, за да гарантират, че структурите са безопасни и устойчиви. Работят заедно с архитекти и инженери за превръщането на идеите за проект в изпълними планове.

Алтернативен етикет

инженерка-техноложка, производство на стоманобетонови конструкции

инженерка, строителни конструкции

инженер-ръководител на строителен обект

инженерка, техноложка в строителството

инженер-технолог, производство на стоманобетонови конструкции

инженер, строителни конструкции

инженерка по строителството и монтажа

инженер, конструктор в строителството

инженер по строителството и монтажа

инженерка, конструктор в строителството

инженерка-ръководителка на строителен обект

инженер, технолог в строителството

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието