Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

работник, поправка на оптични уреди

Description

Code

7311.3

Description

Работниците по поправка на оптични уреди извършват поправка на оптични уреди като микроскопи, телескопи, оптика на фотоапарати и компаси. Те тестват уредите, за да гарантират правилното им функциониране. Във военен контекст те разчитат скиците, за да могат да извършат поправка на инструментите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието