Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

технически ръководител, водоснабдяване и канализация

Description

Code

3123.1.22

Description

Техническите ръководители по водоснабдяване и канализация упражняват надзор върху изграждането на канализационни тръби и други канализационни инфраструктури. Те възлагат задачи и бързо разрешават проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието