Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

електротехник, строителен

Description

Code

7411.1.1

Description

Строителните електротехници монтират и поддържат електрически кабели и друга електрическа инфраструктура в сгради. Те гарантират, че инсталираните електрически съоръжения са изолирани и не водят до опасност от пожар. Те познават текущите ситуации и при необходимост внасят подобрения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието