Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

гравьор, бижутерия

Description

Code

7313.1.3

Description

Гравьорите на бижутерия гравират надписи и декоративни дизайни върху бижутерски изделия с помощта на ръчни инструменти за гравьори. Те скицират и разполагат букви и изображения върху изделието, изрязват дизайна върху неговата повърхност и го почистват.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието