Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

гравьор, бижутерия

Description

Code

7313.1.3

Description

Гравьорите на бижутерия гравират надписи и декоративни дизайни върху бижутерски изделия с помощта на ръчни инструменти за гравьори. Те скицират и разполагат букви и изображения върху изделието, изрязват дизайна върху неговата повърхност и го почистват.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието