Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, поддръжка на моторни превозни средства

Description

Code

7231.8

Description

Работниците по поддръжка на моторни превозни средства изпълняват основни задачи, например смяна на маслото, смяна на филтрите, смяна на запалителните свещи в станция за поддръжка на превозни средства.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието