Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

интегратор на бази данни

Description

Code

2521.4

Description

Интеграторите на бази данни осъществяват интеграция между различните бази данни. Те поддържат интеграцията и осигуряват оперативна съвместимост.

Scope note

Excludes people performing managerial activities. Includes people performing programming and coding activities.

Алтернативен етикет

интегратори на бази данни

интегратор на данни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието