Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

учител по електротехника и енергетика

Description

Code

2320.1.10

Description

Учителите по електротехника и енергетика преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, електротехниката и енергетиката, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с електротехниката и енергетиката. Учителите по електротехника и енергетика следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на електротехниката и енергетиката чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учителка по електротехника и енергетика

учителка по енергетика и електротехника

учител по електротехника и енергетика

учител по енергетика и електротехника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието