Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер, технология на течните горива

Description

Code

2146.4

Description

Инженерите по технология на течните горива оценяват обектите за извличане на течни горива. Те проектират и разработват методи за добив на течни горива от земния пласт под повърхността. Тези горива включват петрол, природен газ, течен нефтен газ, непетролни изкопаеми горива, биодизел и алкохоли. Увеличават до максимум възстановяването на въглеводород с минимални разходи, като се стараят да има минимално въздействие върху околната среда.

Алтернативен етикет

инженер, технология на горивата

инженер, технология на течните горива

инженерка, технология на горивата

инженерка, технология на течните горива

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието