Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

директор, лечебно заведение

Description

Code

1342.2

Description

Директорите на лечебни заведения упражняват надзор върху дейностите на лечебните заведения, например болници, рехабилитационни заведения, услуги за домашни грижи и домове за възрастни хора, за да са сигурни, че организацията отговаря на изискванията, че за пациентите и жителите се полагат грижи, организацията се поддържа и е налично необходимото оборудване. Освен това те упражняват надзор върху персонала и гарантират поддържането на документацията.

Алтернативен етикет

директор, здравно заведение

началник клиника

ръководител, здравно заведение

ръководител, лечебно заведение

управител, здравно заведение

управител, лечебно заведение

управител, лечебно заведение за извънболнична помощ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието