Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

директор, лечебно заведение

Description

Code

1342.2

Description

Директорите на лечебни заведения упражняват надзор върху дейностите на лечебните заведения, например болници, рехабилитационни заведения, услуги за домашни грижи и домове за възрастни хора, за да са сигурни, че организацията отговаря на изискванията, че за пациентите и жителите се полагат грижи, организацията се поддържа и е налично необходимото оборудване. Освен това те упражняват надзор върху персонала и гарантират поддържането на документацията.

Алтернативен етикет

началник клиника

управител, лечебно заведение

ръководител, здравно заведение

ръководител, лечебно заведение

управител, лечебно заведение за извънболнична помощ

управител, здравно заведение

директор, здравно заведение

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието