Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, изработка на изолационни тръби

Description

Code

8142.8

Description

Машинните оператори за изработка на изолационни тръби настройват и управляват машина за намотаване на изолационни тръби и изрязване на тръбите според точно определени размери.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието