Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

агент, събиране на вземания

Description

Code

4214.1

Description

Агентите по събиране на вземания събират задължения, които се полагат на организацията или на трети лица, най-вече в случаите, когато задължението е просрочено.

Алтернативен етикет

инкасатор, дългови задължения

специалист по събирането на вземания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието