Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

анализатор, логистика

Description

Code

2421.5

Description

Анализаторите на логистика ускоряват производството, транспортирането, съхранението и дистрибуцията на продуктите. Те оценяват проблемите, свързани с производството и веригата на доставки, за да открият икономически ефективни решения. Те помагат на ръководителите на дружества в процесите на вземане на решения и ръководят програми, предназначени да предоставят на подизпълнителите, управителите и клиентите логистични технологии.

Алтернативен етикет

консултант, снабдителна верига

анализаторка, логистика

консултантка, логистика

консултант, дистрибуция и логистика

мениджър, логистика

анализаторка, дистрибуция и логистика

анализатор, дистрибуция

анализаторка, логистика и дистрибуция

анализатор, логистика и снабдителна верига

анализатор, логистика и дистрибуция

експерт, логистика

консултант, логистика

анализатор, снабдителна верига

консултантка, дистрибуция

консултантка, дистрибуция и логистика

анализатор, дистрибуция и логистика

консултант, дистрибуция

специалистка, логистика

специалист, логистика

анализатор, логистика

консултантка, снабдителна верига

анализаторка, логистика и снабдителна верига

анализаторка, дистрибуция

анализаторка, снабдителна верига

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието