Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

анализатор, логистика

Description

Code

2421.5

Description

Анализаторите на логистика ускоряват производството, транспортирането, съхранението и дистрибуцията на продуктите. Те оценяват проблемите, свързани с производството и веригата на доставки, за да открият икономически ефективни решения. Те помагат на ръководителите на дружества в процесите на вземане на решения и ръководят програми, предназначени да предоставят на подизпълнителите, управителите и клиентите логистични технологии.

Алтернативен етикет

анализатор, дистрибуция

анализатор, дистрибуция и логистика

анализатор, логистика

анализатор, логистика и дистрибуция

анализатор, логистика и снабдителна верига

анализатор, снабдителна верига

анализаторка, дистрибуция

анализаторка, дистрибуция и логистика

анализаторка, логистика

анализаторка, логистика и дистрибуция

анализаторка, логистика и снабдителна верига

анализаторка, снабдителна верига

експерт, логистика

консултант, дистрибуция

консултант, дистрибуция и логистика

консултант, логистика

консултант, снабдителна верига

консултантка, дистрибуция

консултантка, дистрибуция и логистика

консултантка, логистика

консултантка, снабдителна верига

мениджър, логистика

специалист, логистика

специалистка, логистика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието