Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

народен представител

Description

Code

1111.5

Description

Народните представители представляват интересите на своята политическа партия в парламентите. Те изпълняват законодателни функции, разработват и предлагат нови закони и общуват с правителствените служители, за да преценят актуалните проблеми и правителствените дейности. Следят за прилагането на законите и политиките и функционират като правителствени представители за общността, за да осигурят прозрачност.

Алтернативен етикет

депутат

член на ЕП

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието