Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

експерт, професионално/кариерно ориентиране

Description

Code

2423.1

Description

Експертите по професионално/кариерно ориентиране предоставят насоки и съвети на възрастни и учащи за вземането на решения в областта на образованието, обучението и професионалния живот и подпомагат хората в управлението на тяхната кариера чрез кариерно планиране и кариерно ориентиране. Те спомагат определянето на бъдещи кариерни възможности, съдействат на ползващите техните услуги при съставянето на тяхната учебна програма и помагат на хората да осмислят своите амбиции, интереси и квалификации. Експертите по професионално/кариерно ориентиране могат да предоставят съвети по различни въпроси, свързани с планирането на кариерата, и да правят предложения за учене през целия живот, ако е необходимо, включително препоръки за учене. Освен това те могат да съдействат на лицата при търсенето на работа или да предоставят насоки и съвети за подготовката на кандидата за признаване на неговото предходно учене.

Алтернативен етикет

експерт, кариерно ориентиране

експерт, професионално ориентиране

експерт, трудово посредничество и професионално ориентиране

кариерен консултант

кариерен коуч

кариерна консултантка

консултант, кариерно ориентиране

консултант, професионално ориентиране

образователен съветник

образователен съветник по кариерно ориентиране

педагогическа съветничка

педагогически съветник

съветник по кариерно ориентиране

съветник по професионално/кариерно ориентиране

съветник по професионално ориентиране

съветничка по кариерно ориентиране

съветничка по професионално/кариерно ориентиране

съветничка по професионално ориентиране

училищен експерт по кариерно ориентиране

училищен експерт по професионално/кариерно ориентиране

училищен експерт по професионално ориентиране

училищен кариерен консултант

училищна кариерна консултантка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието