Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

корабен монтьор

Description

Code

7233.9

Description

Корабните монтьори работят главно в производството, сглобяването, монтажа и окончателния монтаж на всички структурни компоненти на търговски и военноморски плавателни съдове, което включва, но не се ограничава до корпуси, надстройки, мачти, кабина на щурмана и машинни отделения.

Алтернативен етикет

военноморски монтьор

монтьор

монтьор бранд кораби

монтьор на кораби

морски монтьор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието