Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

нощен отговорник/нощна отговорничка

Description

Code

4224.2

Description

Нощните отговорници контролират обслужването на клиентите на лечебно заведение през нощта и извършват разнообразни задачи — от работата на рецепция до счетоводство.

Алтернативен етикет

дежурен нощна смяна

дежурна нощна смяна

нощен одитор

нощен отговорник

нощна одиторка

нощна отговорничка

нощни отговорници

нощни отговорнички

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието