Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

нощен отговорник/нощна отговорничка

Description

Code

4224.2

Description

Нощните отговорници контролират обслужването на клиентите на лечебно заведение през нощта и извършват разнообразни задачи — от работата на рецепция до счетоводство.

Алтернативен етикет

нощна отговорничка

нощни отговорнички

нощен отговорник

нощни отговорници

нощна одиторка

дежурен нощна смяна

нощен одитор

дежурна нощна смяна

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието