Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

маркетинг мениджър

Description

Code

1221.3.2

Description

Маркетинг-мениджърите извършват прилагането на дейностите, свързани с маркетинга в дадено предприятие. Те разработват маркетингови стратегии и планове, като описват подробно необходимите разходи и ресурси. Анализират рентабилността на тези планове, разработват ценови стратегии и се стремят да повишат осведомеността за продуктите и предприятията сред целевите клиенти.

Алтернативен етикет

ръководител, отдел по маркетинг

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието