Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, изкопни работи

Description

Code

3123.1.10

Description

Техническите ръководители на изкопни работи наблюдават дейностите по копаенето. Те гарантират, че операцията протича съгласно регламентите и разрешават бързо проблеми.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието