Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

медицински социален работник

Description

Code

2635.3.16

Description

Медицинските социални работници предоставят консултации на пациентите и техните семейства като им помагат да се справят по-добре с болестта, емоциите, свързани с диагнозата, както и със социалните и финансовите проблеми. Те работят в сътрудничество с лекари, медицински сестри и други здравни специалисти и изострят чувствителността им към емоционалните аспекти на пациента. Свързват пациентите и медицинския персонал. Медицинските социални работници помагат също на пациентите и техните семейства при напускането на болницата.

Алтернативен етикет

болничен социален работник

болнична социална работничка

експерт, здравно осигуряване

експерт по здравно осигуряване

медицинска социална работничка

медицински социален работник

социален работник, обществено здраве

социален работник, обществено здравеопазване

социален работник в болнични заведения

социален работник в болничните заведения

социален работник в болнично заведение

социална работничка, обществено здраве

социална работничка, обществено здравеопазване

социална работничка в болнични заведения

социална работничка в болничните заведения

социална работничка в болнично заведение

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието