Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, планиране на пространствено оформление

Description

Code

3432.1.1

Description

Специалистите по планиране на пространственото оформление помагат на клиентите при планирането на техния интериор за търговска и лична употреба.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието