Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

анкетьор, маркетингови изследвания

Description

Code

4227.1

Description

Анкетьорите за маркетингови изследвания се стремят да събират информация относно възприятията, мненията и предпочитанията на клиентите по отношение на определени търговски продукти или услуги. Те използват техники за интервюиране, за да извлекат възможно най-много информация, като се свързват с хората по телефона, обръщат се лично към тях или с виртуални средства. Те предават тази информация на експертите за изготвяне на анализа.

Алтернативен етикет

анкетьор, маркетингови проучвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието