Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

анкетьор, маркетингови изследвания

Description

Code

4227.1

Description

Анкетьорите за маркетингови изследвания се стремят да събират информация относно възприятията, мненията и предпочитанията на клиентите по отношение на определени търговски продукти или услуги. Те използват техники за интервюиране, за да извлекат възможно най-много информация, като се свързват с хората по телефона, обръщат се лично към тях или с виртуални средства. Те предават тази информация на експертите за изготвяне на анализа.

Алтернативен етикет

анкетьор, маркетингови проучвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието