Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

носач-товарач, суровини и материали

Description

Code

9333.3

Description

Носачите-товарачи на суровини и материали обработват и складират материали чрез товарене, разтоварване и преместване на предмети в склад или складово помещение. Те работят в съответствие със заповедите за проверка на материалите и предоставят документация за обработката на артикули. Носачите-товарачи на суровини и материали управляват складовата наличност и осигуряват безопасно изхвърляне на отпадъците.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието