Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

рецепционист в туристически обект/рецепционистка в туристически обект

Description

Code

4224.1

Description

Рецепционистите в туристически обекти осигуряват първия контакт на място и помощ за гостите на туристически обект. Те също така са отговорни за извършването на резервации, за обработване на плащания и за предоставяне на информация.

Алтернативен етикет

рецепционист

рецепционисти

рецепционистка

рецепционистки

служителка на рецепция

служител на рецепция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието