Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на игри и играчки

Description

Code

5223.7.37

Description

Тези специализирани продавач-консултанти продават играчки и игри в специализирани магазини.

Scope note

Excludes people performing video-games sales.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на игри и играчки

продавач на игри и играчки

специализиран продавач-консултант на игри и играчки

продавачка на игри и играчки

специализирана продавач-консултантка на игри и играчки

продавач-консултант на игри и играчки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието