Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател, образование и обучение на въоръжените сили

Description

Code

2320.1.3

Description

Преподавателите по образование и обучение на въоръжените сили обучават новобранци в академията или кадети в теорията и практиката, необходими за превръщането им във войници или военни офицери, а самите те се нуждаят от опит като военни офицери, за да преподават. Те подготвят и представят теоретични курсове и материали по време на обучението по теми като закони, национални и международни нормативни актове, модели за защита и нападение, световни проблеми и др. Освен това провеждат физическото обучение на кадетите, като ги учат да се грижат за и да използват оръжия и машини, да прилагат първа помощ, техники за самоотбрана и нападение и да шофират военни превозни средства. Карат ги да преминат през редица тежки тренировки и физическо обучение. Преподавателите по образование и обучение на въоръжените сили съставят планове за обучение, като разработват и актуализират учебната програма и тренировките на терен, ако е необходимо. Освен това помагат на старшите офицери в подготовката за производство в чин и като цяло наблюдават напредъка на кадетите и оценяват резултатите им чрез поредица от теоретични и физически тестове. Те изготвят доклади за представянето и оценката за всеки един кадет.

Алтернативен етикет

военна треньорка

военен треньор

преподавател, образование и обучение на въоръжените сили

военна инструкторка

военен преподавател

преподавателка, въоръжени сили

преподавател, въоръжени сили

инструктор, въоръжени сили

инструктор, военна академия

инструкторка, военна академия

преподавателка, образование и обучение на въоръжените сили

инструкторка по обучение и тренировка на въоръжените сили

инструктор по обучение и тренировка на въоръжените сили

треньорка, въоръжени сили

военна преподавателка

военен инструктор

инструкторка, въоръжени сили

треньор, въоръжени сили

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието