Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

еколог

Description

Code

2133.5

Description

Еколозите оценяват здравето и разпределението на организмите, а именно хората, растенията и животните, както и на връзката между организмите и заобикалящата ги среда. Еколозите обикновено имат област на специализация, например сладководна, морска, сухоземна, фауна и флора, за които извършват научни изследвания и изпълняват свързаните с тях задачи. 

Scope note

Work includes the analysis and testing of living organisms, the development and application of processes resulting from research in areas such as natural resource management, environmental protection and microbiology.

Алтернативен етикет

агроеколог

агроеколожка

еколог

еколожка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието