Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, валцуване на пластмаса

Description

Code

8142.11

Description

Машинните оператори за валцуване на пластмаса експлоатират и контролират машини за производство на пластмасови ролки или за изравняване и изтъняване на материала. Те проучват суровините и готовите продукти, за да се уверят, че са в съответствие със спецификациите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието