Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

туристически аниматор/туристическа аниматорка

Description

Code

2659.4

Description

Туристическите аниматори разработват и организират развлекателни дейности за гости на туристически заведения. Те създават и координират дейности за забавление на клиентите.

Алтернативен етикет

отговорник по развлеченията

туристически аниматорки

туристически аниматори

туристическа аниматорка

отговорничка по развлеченията

туристически аниматор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието