Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

плетач, изделия от ракита/ратан/слама/въже

Description

Code

7317.5

Description

За да произвеждат изделия от ракита/ратан/слама/въже, например столове, маси и кушетки, плетачите на такива изделия избират и подготвят материали, например омекотен ратан или върбови клонки. Те постигат желания краен резултат, като използват ръчни инструменти, електрически или инструментални машини за рязане, огъване и тъкане на материали. Накрая третират повърхността, така че да се постигне завършен вид и да бъде предпазена от корозия и от пожар, като използват восъци, лакове и други покрития.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието