Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ръководител, административен отдел

Description

Code

1219.4

Description

Ръководителите на административни отдели отговарят за дейността на дадено подразделение или отдел на дружеството. Те се стараят да постигнат целите и задачите и управляват служителите.

Алтернативен етикет

началник, административен отдел

началничка, административен отдел

ръководител, административен отдел

ръководител звено

ръководителка, административен отдел

ръководителка звено

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието