Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

социален работник за работа със семейства

Description

Code

2635.3.13

Description

Социалните работници за работа със семейства съветват семействата относно набора от налични социални услуги за разрешаване на техните проблеми или сложни житейски ситуации, като например пристрастявания, психични заболявания, здравословни или финансови проблеми. Те подпомагат ползвателите на тези социални услуги с достъпа до тях и съблюдават за правилното им използване.

Алтернативен етикет

семеен социален работник

социален работник за работа със семейство

социална работничка за работа със семейство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието