Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист с контролни функции, сглобяване на обувни изделия

Description

Code

3122.3.3

Description

Специалистите с контролни функции по сглобяване на обувни изделия проверяват и координират дейностите на операторите в цеха за оформяне на лицевата част и подплатата. Те отговарят за координирането на дейността в помещението за оформяне на лицевата част и подплатата с предишните и следващите дейности от производствената верига. Разглеждат лицевата част и подметките, които ще бъдат оформени, и дават указания за тяхното производство. Тези специалисти с контролни органи отговарят за осигуряването на лицеви част, долни части, подметки, тезгяхи и малки инструменти за обработка и се грижат за контрола на качеството на оформянето на лицевата част и подплатата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието