Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, водоснабдяване и канализация

Description

Code

2143.3

Description

Инженерите по водоснабдяване и канализация проектират канализационни системи и мрежи за отвеждане и пречистване на отпадни води от градовете и други жилищни райони. Те проектират системи, които отговарят на екологичните стандарти, и имат за цел да сведат до минимум въздействието върху екосистемата и гражданите в близост до мрежата.

Алтернативен етикет

специалистка, съоръжения за отпадъчни води

инженер, санитарно строителство

консултант, съоръжения за отпадъчни води

инженерна консултантка, канализационни технологии

инженерка, водопроводни и канализационни технологии

инженерен съветник, водопроводни и канализационни технологии

инженерен експерт, водопроводни и канализационни технологии

дизайнер, канализационни системи

инженерен консултант, канализационни технологии

инженерен консултант, водопроводни и канализационни технологии

съветничка, съоръжения за отпадъчни води

консултантка, съоръжения за отпадъчни води

инженер, водопроводни и канализационни технологии

инженерка, санитарно строителство

инженерка, канализационни технологии

съветник, съоръжения за отпадъчни води

инженерен специалист, водопроводни и канализационни технологии

инженер, канализационни технологии

инженерна съветничка, канализационни технологии

инженер, канализационни системи

инженерен специалист, канализационни технологии

инженерка, канализационни системи

инженерна съветничка, водопроводни и канализационни технологии

експерт, съоръжения за отпадъчни води

инженерка, ВиК

инженер, водоснабдяване и канализация

инженерна специалистка, водопроводни и канализационни технологии

инженер, ВиК

инженер, обработване на отпадъчни води

инженерна специалистка, канализационни технологии

инженерна консултантка, водопроводни и канализационни технологии

инженерка, обработване на отпадъчни води

инженерен съветник, канализационни технологии

специалист, съоръжения за отпадъчни води

инженерен експерт, канализационни технологии

инженерка, водоснабдяване и канализация

дизайнерка, канализационни системи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието