Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер, водоснабдяване и канализация

Description

Code

2143.3

Description

Инженерите по водоснабдяване и канализация проектират канализационни системи и мрежи за отвеждане и пречистване на отпадни води от градовете и други жилищни райони. Те проектират системи, които отговарят на екологичните стандарти, и имат за цел да сведат до минимум въздействието върху екосистемата и гражданите в близост до мрежата.

Алтернативен етикет

дизайнер, канализационни системи

дизайнерка, канализационни системи

експерт, съоръжения за отпадъчни води

инженер, ВиК

инженер, водопроводни и канализационни технологии

инженер, водоснабдяване и канализация

инженер, канализационни системи

инженер, канализационни технологии

инженер, обработване на отпадъчни води

инженер, санитарно строителство

инженерен експерт, водопроводни и канализационни технологии

инженерен експерт, канализационни технологии

инженерен консултант, водопроводни и канализационни технологии

инженерен консултант, канализационни технологии

инженерен специалист, водопроводни и канализационни технологии

инженерен специалист, канализационни технологии

инженерен съветник, водопроводни и канализационни технологии

инженерен съветник, канализационни технологии

инженерка, ВиК

инженерка, водопроводни и канализационни технологии

инженерка, водоснабдяване и канализация

инженерка, канализационни системи

инженерка, канализационни технологии

инженерка, обработване на отпадъчни води

инженерка, санитарно строителство

инженерна консултантка, водопроводни и канализационни технологии

инженерна консултантка, канализационни технологии

инженерна специалистка, водопроводни и канализационни технологии

инженерна специалистка, канализационни технологии

инженерна съветничка, водопроводни и канализационни технологии

инженерна съветничка, канализационни технологии

консултант, съоръжения за отпадъчни води

консултантка, съоръжения за отпадъчни води

специалист, съоръжения за отпадъчни води

специалистка, съоръжения за отпадъчни води

съветник, съоръжения за отпадъчни води

съветничка, съоръжения за отпадъчни води

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието