Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

координатор по специални образователни потребности

Description

Code

2351.4

Description

Координаторите по специални образователни потребности следят програми и дейности, които предоставят образователна подкрепа за деца с различни увреждания. Те следят последните развития в изследванията в областта на специалните нужди с цел улесняване на специалните образователни процеси, необходими за максимално увеличаване на потенциала за растеж и обучение на учениците със специални образователни потребности, и съветват специалния образователен център относно тези разработки и нови програмни предложения.

Алтернативен етикет

директор, СОП

директор, специални образователни потребности

директорка, СОП

директорка, специални образователни потребности

координатор, СОП

координатор, приобщаващо образование

координатор, специални образователни потребности

координатор за СОП

координатор за специални образователни потребности

координаторка, СОП

координаторка, приобщаващо образование

координаторка, специални образователни потребности

координаторка за СОП

координаторка за специални образователни потребности

координаторка по СОП

координаторка по приобщаващо образование

координаторка по специални образователни потребности

координатор по СОП

координатор по приобщаващо образование

координатор по специални образователни потребности

служител, СОП

служител, специални образователни потребности

служителка, СОП

служителка, специални образователни потребности

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието