Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

деловодител

Description

Code

4415.1

Description

Деловодителите отговарят за поддържането на регистрите на дадено дружество и за управлението на формуляри и информация. При необходимост организират и извличат документи; осигуряват ефективна работна система.

Алтернативен етикет

архивар

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието