Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

деловодител

Description

Code

4415.1

Description

Деловодителите отговарят за поддържането на регистрите на дадено дружество и за управлението на формуляри и информация. При необходимост организират и извличат документи; осигуряват ефективна работна система.

Алтернативен етикет

архивар

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието