Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист/специалистка, географски информационни системи

Description

Code

2165.3

Description

Специалистите по географски информационни системи използват специализирани компютърни системи, инженерни мерки и геоложки концепции, за да обработват данни за земята и географски и геопространствени данни във визуално подробни цифрови карти и геомодели на дадено находище. Те превръщат техническата информация, например плътността и свойствата на почвата, в цифрово представяне, което да се използва от инженери, правителства и заинтересовани страни.

Алтернативен етикет

анализатор, ГИС

анализаторка, ГИС

анализаторка на ГИС

анализатор на ГИС

експерт, географски информационни системи

картограф, ГИС

картографка, ГИС

консултант, географски информационни системи

консултантка, географски информационни системи

приложен специалист по ГИС

приложна специалистка по ГИС

специалист, ГИС

специалист, географски информационни системи

специалистка, ГИС

специалистка, географски информационни системи

специалистка по ГИС

специалистка по географски информационни системи

специалистка по геоматика

специалистка по данни от ГИС

специалист по ГИС

специалист по географски информационни системи

специалист по геоматика

специалист по данни от ГИС

съветник, географски информационни системи

съветничка, географски информационни системи

техник, ГИС

фотограметрист

фотограметристка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието