Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

дизайнер-озеленител/дизайнерка-озеленител

Description

Code

2162.1.1

Description

Дизайнерите озеленители разработват и създават открити обществени зони, забележителности, постройки, паркове, градини и частни градини, за да постигнат екологични, социално-поведенчески или естетически резултати.

Алтернативен етикет

архитект-озеленител

архитектка-озеленител

дизайнер-озеленител

дизайнери-озеленители

дизайнерка-озеленител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието