Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

производител, дървени палети

Description

Code

7523.4

Description

Производителите на дървени палети създават дървени палети за употреба в съоръжения за съхранение, транспортиране и обработка на стоки. Те работят с машина, която обикновено обработва и заковава дъски от мека дървесина с ниско качество, обработени с топлина или химикали. Материалите и формата на палетите, методите на обработка, както и броят и моделът на използваните пирони, са напълно стандартизирани, за да се направи възможен обменът на използвани палети.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието