Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

микробиолог

Description

Code

2131.4.10

Description

Микробиолозите изучават и изследват формите на живот, характеристиките и процесите на микроскопичните организми. Те проучват микроорганизми като бактериите, протозоите, плесените и др., за да диагностицират и противодействат на ефектите на тези микроорганизми при животните, в околната среда, хранителната промишленост или здравеопазването.

Алтернативен етикет

бактериолог

бактериолог, почви

бактериолог, производствен

бактериолог, производство

бактериолог, риболов

бактериолог, селско стопанство

бактериоложка

бактериоложка, почви

бактериоложка, производствена

бактериоложка, риболов

бактериоложка, селско стопанство

биолог, анатомия, хистология и цитология

биолог, вирусология

биолог, микробиология

биолог, паразитология

биоложка, анатомия, хистология и цитология

биоложка, вирусология

биоложка, микробиология

биоложка, паразитология

биотехнолог

биотехноложка

вирусолог

вирусоложка

микробиолог

микробиоложка

паразитолог

паразитоложка

производствена бактериоложка

производствен бактериолог

хелминтолог

хелминтоложка

хистолог

хистолог, животни

хистолог, растения

хистоложка

хистоложка, животни

хистоложка, растения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието