Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специализиран продавач-консултант на медицински стоки и лекарства

Description

Code

5223.7.24

Description

Специализираните продавач-консултанти на медицински стоки и лекарства отпускат лекарствени продукти и предоставят съвети.

Scope note

Excludes specialist pharmacist.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на медицински стоки и лекарства

продавач-консултант на медицински стоки и лекарства

продавачка на медицински стоки и лекарства

продавач на медицински стоки и лекарства

специализирана продавач-консултантка на медицински стоки и лекарства

специализиран продавач-консултант на медицински стоки и лекарства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието