Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство

Description

Code

5165.1

Description

Инструкторите по обучение водачи на моторно превозно средство преподават теорията и практиката за безопасно управление на моторно превозно средство в съответствие с разпоредбите. Те помагат на обучаемите да развият необходимите за управлението умения и ги подготвят за теоретичните изпити, както и за практическия изпит за управление. Освен това те могат да упражняват надзор върху изпитите за управление на моторно превозно средство.

Scope note

Excludes people performing the instruction of occupational drivers.

Алтернативен етикет

инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство

инструкторка, обучение на водачи на моторно превозно средство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието