Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

риболовен капитан

Description

Code

6223.2

Description

Риболовните капитани планират, управляват и изпълняват дейности на риболовните кораби в крайбрежни води. Те ръководят и контролират корабоплаването. Риболовните капитани могат да работят на кораби с бруто тонаж, равен или по-голям от 500 тона. Те контролират товаро-разтоварните дейности, както и събирането, обработката, преработката и запазването на риболова.

Алтернативен етикет

капитан на риболовен кораб

шкипер на риболовен кораб

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието