Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

полицай, брегова охрана

Description

Code

5419.3

Description

Полицаите от брегова охрана патрулират и проучват крайбрежия и морски региони с цел предотвратяване на инциденти, както и за осъществяване на мисии за издирване и спасяване в случай на извънредна ситуация. Те реагират на спешни повиквания, дават съвети по процедурите за безопасност и предотвратяват произшествия и незаконна дейност в морето. Полицаите от бреговата охрана разследват корабоплавателни дейности и оказват помощ при инциденти, свързани със замърсяване и наводнения.

Алтернативен етикет

полицай, граничен контрол по морската граница

полицай, дейност по наблюдение на държавната морска граница

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието