Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

полицай, брегова охрана

Description

Code

5419.3

Description

Полицаите от брегова охрана патрулират и проучват крайбрежия и морски региони с цел предотвратяване на инциденти, както и за осъществяване на мисии за издирване и спасяване в случай на извънредна ситуация. Те реагират на спешни повиквания, дават съвети по процедурите за безопасност и предотвратяват произшествия и незаконна дейност в морето. Полицаите от бреговата охрана разследват корабоплавателни дейности и оказват помощ при инциденти, свързани със замърсяване и наводнения.

Алтернативен етикет

полицай, граничен контрол по морската граница

полицай, дейност по наблюдение на държавната морска граница

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието