Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, изпитване на компютърни системи

Description

Code

3114.1.3

Description

Техниците за изпитване на компютърни системи извършват изпитване на компютърни системи, например печатни платки, компютърни чипове, компютърни системи и други електронни и електрически компоненти. Те анализират конфигурацията на хардуера и изпитват надеждността му и съответствието със спецификациите.

Алтернативен етикет

техник, изпитване на компютърна техника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието