Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист продажби в областта на химическите продукти

Description

Code

2433.6.2

Description

Специалистите по продажби в областта на химическите продукти помагат на дадено предприятие да продава своите стоки и същевременно предоставят техническа информация за клиентите.

Алтернативен етикет

старша специалистка продажби в областта на химическите продукти

старши специалист продажби в областта на химичните продукти

асистент-инженерка по продажбите в областта на химическите продукти

дипломиран специалист продажби в областта на химическите продукти

дипломирана специалистка продажби в областта на химическите продукти

старша специалистка продажби в областта на химичните продукти

външнен специалист продажби в областта на химическите продукти

старши инженер по продажбите в областта на химическите продукти

външнен специалист продажби в областта на химичните продукти

вътрешен специалист продажби в областта на химичните продукти

дипломирана инженерка по продажбите в областта на химическите продукти

вътрешна специалистка продажби в областта на химическите продукти

старши инженер по продажбите в областта на химичните продукти

стажант-специалист продажби в областта на химичните продукти

специалистка продажби в областта на химическите продукти

старша инженерка по продажбите в областта на химичните продукти

стажант-инженер по продажбите в областта на химичните продукти

дипломирана инженерка по продажбите в областта на химичните продукти

вътрешна специалистка продажби в областта на химичните продукти

асистент-специалист продажби в областта на химичните продукти

стажант-инженерка по продажбите в областта на химичните продукти

асистент-инженерка по продажбите в областта на химичните продукти

стажант-инженерка по продажбите в областта на химическите продукти

старша инженерка по продажбите в областта на химическите продукти

асистент-специалист продажби в областта на химическите продукти

специалистка продажби в областта на химичните продукти

специалист продажби в областта на химичните продукти

специалист продажби в областта на химическите продукти

стажант-инженер по продажбите в областта на химическите продукти

дипломиран инженер по продажбите в областта на химическите продукти

асистент-специалистка продажби в областта на химичните продукти

асистент-инженер по продажбите в областта на химическите продукти

външна специалистка продажби в областта на химическите продукти

старши специалист продажби в областта на химическите продукти

дипломирана специалистка продажби в областта на химичните продукти

стажант-специалистка продажби в областта на химическите продукти

външна специалистка продажби в областта на химичните продукти

стажант-специалист продажби в областта на химическите продукти

дипломиран инженер по продажбите в областта на химичните продукти

стажант-специалистка продажби в областта на химичните продукти

асистент-специалистка продажби в областта на химическите продукти

дипломиран специалист продажби в областта на химичните продукти

вътрешен специалист продажби в областта на химическите продукти

асистент-инженер по продажбите в областта на химичните продукти

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието