Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, връзки с обществеността

Description

Code

2432.9

Description

Експертите по връзки с обществеността представляват дружество или организация пред заинтересованите страни и обществеността. Те използват комуникационни стратегии за увеличаване на познаването на дейностите и имиджа на своите клиенти по благоприятен начин.

Алтернативен етикет

служител, връзки с пресата

консултант, връзки с обществеността

пресконсултантка

прессекретарка

служител, връзки с обществеността

служителка, връзки с пресата

говорителка

прессекретар

координаторка, връзки с обществеността

медиен консултант

говорител

координатор, връзки с обществеността

служителка, връзки с обществеността

пресконсултант

консултантка, връзки с обществеността

медийна консултантка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието